Skip to main content

За сортовете

Прасковите са костилкови плодове, тъй като плодът съдържа вдървена част, която обгражда ядрото. В зависимост от сорта, месестата част на прасковата може да бъде бяла, жълта или червена. В нашите HiPP био продукти обичаме да използваме сортове с жълта месеста част, като сорта Babygold.