Skip to main content

Полша

Полша се намира в източната част на Централна Европа и се състои предимно от низини. В централната част има много езера от последната ледникова епоха. На юг има също хълмове и планини. По отношение на климата, Полша е преходна зона: в Централна Европа има езерен климат, в Източна Европа континентален климат. Поради географското си положение температурните разлики между лятото и зимата се увеличават от запад на изток, докато валежите намаляват. Климатът и местоположението правят Полша отлично място за отглеждане на HiPP био ягоди, HiPP био картофи и HiPP био тикви. Освен селскостопанските райони, в Полша има над 600 защитени зони и 15 национални парка. Тук много видове животни, като сърна, дива свиня и елен, могат да живеят в естествената си среда.