Skip to main content

За сортовете

В световен мащаб има над 100 000 оризови сорта, които са класифицирани като кръглозърнест (3-5 мм), среднозърнест ориз (5-6 мм) или дългозърнест ориз (над 6 мм) според тяхната дължина. В нашите продукти се използват и трите вида ориз.