Skip to main content

Пакистан

Пакистан е южноазиатска страна, разположена на северозапад от Индия. Високите планини доминират в северен Пакистан, тъй като тук се намират Хималаите, Каракорумът и Хиндукуш. Низините на изток, с всичките й реки, обаче, съставляват най-голямата част от страната. Като цяло климатът на Пакистан е доста континентален. Въпреки това, поради различията в надморската височина и значителните размери на страната, съществуват някои съществени различия. Пакистан е предимно суха и следователно слабо растителна. Въпреки това, Пакистан предлага идеални условия за отглеждане на биологичния ориз на HiPP.