Skip to main content

Холандия

Холандия се намира на западния край на европейския континент. Морето разделя страната на множество малки острови и континента. Следователно не е изненадващо, че водни обекти, като езера, реки и канали, съставляват близо 17% от територията. Поради близостта си до морето, климатът в Холандия е прохладен през лятото и мек и влажен през зимата. Утаяването се разпределя относително еднакво през цялата година. Уникалното за Нидерландия е че почти половината от земята е под морското равнище. Използвайки специални техники, наводнените площи са изсушени постепенно, за да се осигури земя за фермите. Тези дни, това са приблизително две трети от цялата площ, като това също така е територията, където HiPP отглежда био морковите си.