Skip to main content

За сортовете

HiPP култивира различни сортове бял морков - най-често срещани са White Satin и Snowman. Белият морков се събира само след повече от 150 дни, когато коренът е напълно узрял.