Skip to main content

Биологично отглеждане на зърнени култури

Органичните зърнени храни HiPP – било то пшеница, просо или ориз – не са просто органични зърнени храни. Нашите селскостопански инженери на HiPP помагат на фермерите ни по договор и обръщат внимание не само на здравето на почвата, но и на движението на вятъра, така че да не попадат нежелани вещества в нашите полета. Строго се контролират и семената. Те идват от устойчиви сортове, които не изискват използването на химикали. Докато растат, те произвеждат много ценни хранителни вещества.

Нашите фермери се придържат към добре балансирано сеитбообращение. По този начин не е необходимо да се използват синтетични торове. Борбата с плевелите се извършва по традиционния начин, ако е необходимо - на ръка. Чрез избора на открити полета, оградени с различни билки и чрез внасяне на полезни организми, можем да отблъснем вредителите. Зърното се прибира в пикова зрялост. След това строгата система за контрол гарантира, че само най-доброто качество се обработва и попада в лъжицата на Вашето бебе.