Skip to main content

HiPP органично отглеждане на моркови

При отглеждането на органични моркови HiPP най-важният фактор е здравата и плодородна почва. Семената, които са специално подбрани от експертите на HiPP са идеални за съответните почви и не са нито химически третирани, нито генетично модифицирани. За да поддържаме нашите почви и култури здрави, ние от HiPP засаждаме нашите органични моркови на едно и също поле само на всеки шест до седем години. Междувременно нашите фермери садят зърнени култури, картофи или детелина. Борбата с плевелите се извършва по традиционния начин, напр. на ръка. Правейки това, ние даваме важен принос за опазването на околната среда.

Преди нашите ръчно събрани моркови да бъдат наречени „органични HiPP моркови“, ние ги подлагаме на безкомпромисни тестове в нашата собствена лаборатория, която ги проверява за над 1200 възможни остатъци. Това е много повече от предвиденото в закона. Нашият собствен HiPP сорт „Dulcis“ е особено мек и следователно идеален за чувствителните вкусови рецептори на бебета.