Нашите препоръки за Вашето бебе

Всяка нова твърда храна ще замести едно млечно хранене.

Хранения с шише на ден Готова формула в ml на хранене Дневен прием
5 200ml* 1000ml*

* Това са само средни стойности – реалният прием може да варира при всяко хранения и при всяко дете.