Skip to main content

Освободете ума си с релаксиращ СПА уикенд!

Какво по-хубаво от това да се отпуснете от ежедневието си и да се насладите на релаксиращо СПА изживяване на прекрасно място? Ние бихме искали да подарим това удоволствие на една от вас, като предоставим приказен СПА уикенд за двама, осигурен от Kомплекс за винен и СПА туризъм „Старосел“.

Ето какво трябва да направите, за да се включите в нашата томбола:

  1. Купете минимум два козметични продукта HiPP Babysanft.
    В кампанията не участват мокри кърпи HiPP Babysanft.
  2. Изпратете ни снимка на касовата бележка за направената от Вас покупка до 31.05.2019 г. на адрес office@hipp.bg Молим, в мейла да посочите и своите две имена, телефон за връзка и адрес.
  3. Настройте се на релаксираща вълна!


Имената на печелившите ще обявим във Facebook страницата ни.

Успех!

За комплекс „Старосел“

Комплекс за винен и СПА туризъм „Старосел“ се намира на живописно място в полите на Същинска Средна гора. Комплексът предлага на гостите си невероятна гледка, всепризната кухня, впечатляващи вина и едно неповторимо усещане за тишина, уют и спокойствие. Целебната минерална вода пък допринася за пълноценното СПА изживяване.

Моля, запознайте се с правилата и общите условия на „Babysanft томбола“


„Babysanft томбола“, наричана по-долу Играта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

а) Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

б) Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

в) Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ . Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ , на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

г) Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

д) Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица извън групата HiPP лични данни на участниците, извън вече публично известните на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ , станали му известни при участието им в Играта, като за целите на предоставяне и отчитане на наградите Организаторът все пак може да предоставя лични данни на трети лица – куриерски фирми, счетоводно обслужване, НАП.

е) Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

ж) С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че в случай, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, то подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Всички такси и данъци са за сметка на Организатора, като участникът не дължи никакви суми за данъци във връзка с получаване на наградите. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

з) Съдебен спор. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

и) Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на страниците www.hipp.bg и www.facebook.com/HiPP.bg/ и действат през целия период на провеждане на играта.