HiPP – преглед на компанията

Компания HiPP е пример за съзнателно и отговорно управлние на природата , обществото и бизнеса вече повече от 50 години. Тук можете да намерите цялата информация за компанията.

Факти и фигури за международна компания HiPP...

Клаус Хипп лично гарантира най-високото качество на храните, произведени от неговата компания..

Прочетете повече за философията, която формира стабилната основа на нашата компания, за нашите служители и за това как работим ние…

Компания HiPP е носител на немската награда Solar, получи Баварския конституционен медал, нeмската награда за Устойчивост и на още много други награди…

Като лидер в областта на биологичното земеделие, Клаус Хипп е трябвало да убеждава…

Моля, имайте в предвид Общите условия за продажби и трудови договори на HiPP Group.

HiPP може да бъде намерен и в други страни