Твоят въпрос към HiPP експерт

( знака останаха)
Съобщение за поверителност

HiPP се грижи за вашето лично положение и може да публикува вашия въпрос и отговора в анонимна версия на уебсайта, така че другите родители да могат да се възползват и от знанията на експерта.

Моля, обърнете внимание: На тези страници може да бъде дадена само обща информация относно съдържанието на въпросите. Отговорите не са задължаващи и не могат да съдържат диагноза или съвети за индивидуален случай или да заменят посещението на лекар.