Меню

Контрол на качеството

Въпреки, че ние допускаме за преработка само селектирани съставки, усърдния път към най-високото качество трябва да следва строга система за контрол.

Повече от 260 проверки

Съдържанието на всяко бурканче трябва да премине през системата за контрол на качеството, която включва повече от 260 проверки, от почвени анализи, през тестовете на суровините до проверка на крайния продукт. Веднага след доставката, суровините се тестват от членове на нашия екип. Ако възникнат някакви възражения по качеството, стоките не се приемат.

Лабораторията на HiPP – Европейския лидер

С модерното си техническо оборудване за откриване на остатъчни вещества, лабораториите на HiPP са лидер в Европа. Ние можем да филтрираме около 1200 потенциални остатъци. Нивото на чувствителност на апаратурата е невероятно: ние можем да открием кристалче сол в 25 метров плувен басейн.