Щастливи крави за нашето HiPP био мляко

Биологичното мляко, използвано в нашите продукти, идва изключително от фермери, които следват нашите HiPP Насоки за биологично земеделие. Те отглеждат кравите си по подходящ за видовете начин и ги оставят да пасат на естествени ливади, които се отглеждат без използването на минерални торове и химически или синтетични спрейове.

Храненето на животните с трева, сено и зърнени култури гарантира, че получаваме висококачествено био мляко, което е пълно с хранителни вещества. Това прави мляко ни толкова ценна съставка за нашите млечени формули . Обширните земеделски практики в биологичните стопанства на HiPP също запазват природните ресурси като зърнени култури и вода.