Опазване на климата

Опазването на климата е най-важното предизвикателство, с което се сблъскваме днес. Изменението на климата, заедно с нарастващата загуба на биоразнообразие, нарушава плодородието на почвата и условията на живот. В дългосрочен план рискуваме самите основи на нашето съществуване. За производството на храна се нуждаем от подходящи условия и достатъчно, но не прекомерно количество валежи, както и плодородни почви. Плодовете, зеленчуците и зърнените култури могат да растат и да се развиват само ако климатът, водата и почвата са в хармония.

Ето защо от много години HiPP се ангажира с опазването на климата. Благодарение на използването на възобновяеми енергийни източници, нашите централи в Пфафенхофен, Гмунден, Глина и Хансаглигет произвеждат по климатично неутрален начин. Продуктите от тези заводи са удостоени с печат „щадящо климата”. HiPP също е член на инициативата „Wirtschaft pro Klima”. Всички компании-членове са силно ангажирани с опазването на климата. HiPP обаче не разглежда само производствения процес, когато става дума за емисии, които влияят на климата ни: новите решения за опаковане, оптимизирана логистика и собствените ни проекти за компост са основни стълбове на нашата щадяща климата корпоративна политика.

Ако унищожим почвите си, това ще окаже голямо влияние върху отделянето на вредни газове. Обработваемите земи, блата, горски почви и тревни площи складират CO2. Безброй организми в почвата живеят на въглероден диоксид и произвеждат кислород. В биологичното земеделие, което HiPP насърчава повече от 60 години, тези микроорганизми се считат за основа за образуване на хумус и по този начин за почвеното плодородие.