Ливадни овощни градини

Ливадните овощни градини са от голямо значение за биологичното разнообразие. Днес в тях са останали едва около шест милиона дървета. Следователно те са сред най-застрашените биотопи в Европа и дори са вписани в Червения списък.

Те са идеално местообитание за птици, мишки, таралежи, мъхове, лишеи и застрашени насекоми  и са чудесен източник на храна за пеперуди, пчели, земни пчели и други насекоми.

В европейските ливадни овощни градини можете да откриете повече от 5000 животински и растителни видове и над 3000 сорта плодове.