HiPP защитава: инициативата „Отглеждане на петлета”

Яйцето: лесно достъпно във всички супермаркети в размери S, M и L, в бяло или кафяво, индивидуално опаковано или в джъмбо опаковки. 

За производството на яйца обаче са необходими само женски пилета - бъдещите кокошки носачки. И така, какво се случва с мъжките пиленца, които се излюпват в приблизително еднакъв брой всеки ден? Горчивата истина е: Тъй като мъжките пилета не са от полза за производството на яйца, повечето от тях се убиват на място в техните маси (например 50 милиона годишно само в Германия). След това те се изхвърлят или в редки случаи се използват като храна за змии и влечуги. 

HiPP, заедно със строго контролирани партньорски ферми, се ангажира със специална програма за защита, която да спре това безсмислено убиване на мъжки пилета. За HiPP е важно тези ферми да могат да отговорят на високите му стандарти за прозрачност, проследяване и хуманно отношение към животните. Заедно искаме да променим и подобрим ситуацията при мъжките животни.

Защото ние от HiPP считаме за недопустимо пилетата да се убиват просто заради техния пол. Тази практика не е съвместима с нашите етични принципи. 

Нашата инициатива „Отглеждане на петлета“ е цялостен подход: Ние купуваме яйца и месо от биологично чисти пилета от нашите фермери. По този начин можем да подкрепим отглеждането както на женските, така и на мъжките животни.