Продуктов тест: HiPP БИО многозърнеста каша

Регистрирайте се сега, за да опитате безплатно HiPP БИО многозърнеста каша

В съответствие с принципа “в хармония с природата”, нашите HiPP БИО зърнени храни съдържат само зърнени култури от стриктно контролирани био ферми, които са култивирани без химически синтезирани пестициди или бързо действащи торове. За да се осигури възможно най-висока безопасност на продуктите, органичните зърна преминават през повече от 260 контроли преди да бъдат включени в нашите HiPP БИО детски зърнени храни.

Можете да приготвите HiPP БИО многозърнеста каша по много различни начини и така да осигурите разнообразно допълващо хранене на Вашето дете.
Съдържа глутен. 

Регистрирайте се сега и тествайте продукта безплатно!

ВАЖНО: Право на участие имат само родители с деца, навършили 5-месечна възраст.

Искате ли да тествате безплатно HiPP БИО многозърнеста каша?

Регистрирайте се в периода от 13 – 26 септември 2021 г.

След този период ще бъдат избрани 200 участници от всички получени регистрации, които ще получат по една мостра от HiPP БИО многозърнеста каша, 45 гр.

* Тези данни са задължителни

Телефонният Ви номер се изисква, за да може куриерската служба да Ви достави пратката.

Условия за участие
Кандидатствайте за тестинга от 13 - 26 септември 2021 г., чрез попълване на регистрационната бланка по-горе. Ще изберем 200 от всички коректно попълнени регистрации, на които ще изпратим по една мостра на HiPP БИО многозърнеста каша, 45 гр. Право на участие имат само родители на деца, навършили 5-месечна възраст. Участниците в играта имат право само на една регистрация. Участници в играта, регистрирали се повече от веднъж, ще бъдат считани за нарушили настоящите правила и няма да бъдат допуснати до подбора.

Ако сте избран за участник в тестинга, ще бъдете уведомен в периода 28 септември - 01 октомври 2021 г. На всички избрани тестери ще бъде изпратена анкета, в която да попълнят своите впечатления. Адресът и телефонът трябва да бъдат коректно посочени в регистрационната бланка. Те са необходими за куриера, за да бъде доставена пратката.

Десет от всички попълнили анкетата ще получат като подарък HiPP кутийка с лъжички.