Продуктов Тест: HiPP 2 ORGANIC COMBIOTIC®

Очаквайте скоро анкетата!

Условия за участие
Кандидатствайте за тестинга от 15 - 25 февруари 2022 г., чрез попълване на регистрационната бланка по-горе. Ще изберем 200 от всички коректно попълнени регистрации, на които ще изпратим по две мостри на БИО Преходно мляко за кърмачета HiPP 2 ORGANIC COMBIOTIC®, 27 г. Право на участие имат само родители на деца, навършили 7-месечна възраст. Участниците в играта имат право само на една регистрация. Участници в играта, регистрирали се повече от веднъж, ще бъдат считани за нарушили настоящите правила и няма да бъдат допуснати до подбора.

Ако сте избран за участник в тестинга, ще бъдете уведомен в периода 26 февруари - 04 март 2022 г. На всички избрани тестери ще бъде изпратена анкета, в която да попълнят своите впечатления. Адресът и телефонът трябва да бъдат коректно посочени в регистрационната бланка. Те са необходими за куриера, за да бъде доставена пратката.

Десет от всички попълнили анкетата ще получат като подарък HiPP шише.