Продуктов Тест: HiPPiS Круша, банан и киви

Анкетата ще бъде активна от 08.06.2023 г.

Условия за участие
Кандидатствайте за тестинга от 15 - 25 май 2023 г., чрез попълване на регистрационната бланка по-горе. Ще изберем 200 от всички коректно попълнени регистрации, на които ще изпратим по 1 бр. HiPPiS Круша, киви и банан, 100 г. Право на участие имат само родители на деца, навършили 6-месечна възраст. Участниците в играта имат право само на една регистрация. Участници, регистрирали се повече от веднъж, ще бъдат считани за нарушили настоящите правила и няма да бъдат допуснати до подбора.

Ако сте избран за участник в тестинга, ще бъдете уведомен в периода 26 - 31 май 2023 г. с телефонно обаждане. На всички избрани участници ще бъде изпратена анкета, в която да попълнят своите впечатления. Адресът и телефонът трябва да бъдат коректно посочени в регистрационната бланка. Те са необходими за куриера, за да бъде доставена пратката.

След приключване на тестинга, на случаен принцип ще изберем двадесет участници, попълнили анкетата, които ще получат по един комплект, съдържащ:
- HiPPiS кутия за храна
- селекция от 6 HiPPiS закуски
- забавен дървен пъзел HiPPiS