Благодарим Ви, че участвахте във фотоконкурса!

Вашата информация ще бъде онлайн до следващия работен ден.
Ще бъдете информирани чрез имейл, когато Вашата снимка е онлайн.

Пожелаваме Ви късмет!

Вашият HiPP Онлайн Екип

 

Уведомление за поверителност

При нас, вашите лични данни са в сигурни ръце. Те се обработват с грижа, предпазливост и уважение - можете да разчитате на това.

Вие участвахте в конкурс, организиран от HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG и сега имате шанс за атрактивна награда. Вашите данни ще бъдат използвани само за участие в конкурса и в случай че бъдете наградени, ще бъдат предадени на нашия партньор за изпращане на наградата на конкурса.

Основа за това е член 6 (1) от Общия регламент за защита на данните на ЕС. Ако искате информация или искате корекция, преносимост на данните, изтриване, ограничаване / противопоставяне на обработката, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, office@hipp.bg по всяко време по отношение на вашите права за поверителност. Освен това можете да отправите въпроси към отговорния служител по защита на данните, A. Maier, +49080 02 229 447,office@hipp.bg или към компетентния надзорен орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , 02/91-53-518, kzld@cpdp.bg.